Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
8:00 - 16:00


Školné, ceník, cena studia

Denní studium

Školné pro denní formu studia se hradí vždy na jeden školní rok a to předem. V prvním roce do dvou týdnů od podpisu Smlouvy o vzdělání.
Osobně přímo ve škole, na studijním oddělení, lze sjednat několik forem rozložení školného a to prostřednictvím studentských půjček, které neposkytuje škola.

Na školném lze rovněž ušetřit i díky motivačnímu programu.

Obor

Školné

Cestovní ruch 24 000 Kč / rok  ve školním roce 2020/21 se 1. ročník neotevírá
Hotelnictví 24 000 Kč / rok
Gastronomie 18 000 Kč / rok
Kuchař-číšník 12 000 Kč / rok
Cukrář 12 000 Kč / rok

Dálkové studium

Školné se hradí vždy na jeden školní rok a to předem. V prvním roce do dvou týdnů od podpisu Smlouvy o vzdělání.
Osobně přímo ve škole, na studijním oddělení, lze sjednat několik forem rozložení školného a to prostřednictvím studentských půjček, které neposkytuje škola.

Obory základní

Školné

Cestovní ruch 15 000 Kč / rok
Hotelnictví 15 000 Kč / rok
Gastronomie 15 000 Kč / rok

Obory nástavbové

Podnikání 2leté 19 800 Kč / rok
Gastronomie 3letá 12 000 Kč / rok

Obory výuční

Kuchař-číšník 12 000 Kč / rok

Výše uvedené informace jsou orientační, právně závazný dokument naleznete na úřední desce školy.


x
Zpět nahoru