Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Školné, ceník, cena studia

Denní studium

Školné pro denní formu studia se hradí vždy na jeden školní rok a to předem. V prvním roce do dvou týdnů od podpisu Smlouvy o vzdělání.
Osobně přímo ve škole, na studijním oddělení, lze sjednat několik forem rozložení školného a to prostřednictvím studentských půjček, které neposkytuje škola.

Na školném lze rovněž ušetřit i díky motivačnímu programu.

Obor

Školné

Cestovní ruch 28 800 Kč / rok
Hotelnictví 28 800 Kč / rok
Gastronomie 21 600 Kč / rok
Kuchař-číšník 18 000 Kč / rok
Cukrář 18 000 Kč / rok

Dálkové studium

Školné se hradí vždy na jeden školní rok a to předem. V prvním roce do dvou týdnů od podpisu Smlouvy o vzdělání.
Osobně přímo ve škole, na studijním oddělení, lze sjednat několik forem rozložení školného a to prostřednictvím studentských půjček, které neposkytuje škola.

Obory základní

Školné

Cestovní ruch 15 000 Kč / rok
Hotelnictví 15 000 Kč / rok
Gastronomie 15 000 Kč / rok

Obory nástavbové

Podnikání 2leté – kombinované 19 800 Kč / rok
Podnikání 2leté – dálkové

 

19 800 Kč / rok

Obory výuční

Kuchař-číšník 12 000 Kč / rok

Výše uvedené informace jsou orientační, právně závazný dokument naleznete na úřední desce školy.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru