Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Projekty

Projekty v realizaci


OP JAK: Personální podpora a vzdělávání zaměstnanců SSGH

Střední škola gastronomická a hotelová s. r. o. zahájila realizaci projektu „Personální podpora a vzdělávání zaměstnanců SSGH“ – registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003286 v rámci Operační programu Jan Amos Komenský.

Projekt řeší témata: personální podpory a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Podpora je konkrétně určena na personální podporu práce školního psychologa, školního asistenta a školního kariérového poradce. Prostředky podpory směřují rovněž na vzdělávání pedagogický pracovníků a pracovníků ve vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

SSGH digitální

 

Ekomobilita SSGH

Projekt iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství je spolufinancován Evropskou unií

Střední škola gastronomická a hotelová s. r. o.  je partnerem v realizaci projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021047 v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol a školských zařízení. Střední škola gastronomická a hotelová s. r. o. v rámci partnerství v projektu získala personální podporu pro školního kariérového poradce.

Projekty – ukončená realizace

Šablony II SSGH

Projekt „Šablony II SSGH“ – registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0014254 realizujeme od 1. 9. 2019.  Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Střední škola gastronomická a hotelová požádala o prodloužení období realizace. Fyzická realizace projektu bude ukončena 28. 2. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt implementace krajského akčního plánu 2 – inovace ve vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií

Střední škola gastronomická a hotelová s. r. o.  je partnerem v realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání s registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Projekt reaguje na zjištění a doporučení aktuálního krajského akčního plánu hlavního města Prahy včetně Školní inkluzivní koncepce a na potřebu zajištění rovných příležitostí, zvýšení kompetencí pedagogů a rozvoje inovací ve vzdělávání.

 


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru