Navigace

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od
7:30 - 17:00
nyní můžete zanechat vzkaz
formulář


Gastronomie

 • Wifi free zone
 • Stipendia
 • VIP praxe
 • Školné i za kačku
 • Prakticky zaměřený obor - praxe je až 65 % výuky

Získejte maturitu v atraktivním oboru Gastronomie. Ať už chcete být kuchařskou hvězdou nebo se stát vrchním, provozním nebo podnikatelem v pohostinství, studium u nás je tím správným odrazovým můstkem.

 • Kód oboru
  65-41-L/01
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Gastronomie
 • Školní vzdělávací program
  Gastronomie
 • Délka studia
  4 roky
 • Zakončení
  Maturita

Garantované přijetí pro uchazeče s ⌀ do 2,2, maximálně 3 z AJ, ČJ, Matematiky a nesníženou známkou z chování. ( Stačí na jednom z vysvědčení buď na konci 8. třídy nebo v polovině třídy 9. )

Teoretické vyučování

Při výuce klademe důraz na teoretickou složku přípravy, zejména na odborné předměty a výuku cizích jazyků.

V rámci odborné části výuky získají studenti vědomosti a dovednosti potřebné pro podnikání nebo vykonávání provozních a řídicích aktivit v oboru gastronomie (základy ekonomických jevů podnikání, právních norem, zpracování dat na počítači atd.).

K žákům přistupujeme individuálně.
Teoretické vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách a odborné učebně stolničení.

Z cizích jazyků běžně vyučujeme angličtinu a němčinu. V případě sestavení alespoň 1 studijní skupiny dále nabízíme i španělštinu, francouzštinu a ruštinu.

Nadstandardní výuka cizích jazyků

 • výuka v malých skupinách
 • zaměření na konverzaci o běžných denních a profesních tématech,
 • výuka je podporována konverzací s rodilým mluvčím
 • používání moderních učebnic Maturita Solution
 • pro zájemce – možnost doplnit tuto výuku ještě o další hodiny konverzace, možnost zahraničních stáží.

Praktické vyučování

Je zajištěno na pečlivě vybíraných a prověřených pracovištích, která jsou zárukou kvalitní přípravy budoucích odborníků v oblasti gastronomie a hotelnictví. Na pracovištích klademe důraz na osobní přístup, žáci pracují pod vedením instruktora, který má na starosti vždy maximálně 3 studenty. Za práci odvedenou při odborném výcviku a odborné praxi pobírají žáci po celou dobu studia finanční odměnu.
Vyučování probíhá formou cvičení, odborné praxe a odborného výcviku. Cvičení v rámci předmětů Technologie a Stolničení probíhají v odborných učebnách školy. Odborná praxe se koná v blocích: 2 týdny v 1. ročníku a 3 týdny ve 2. ročníku na smluvních pracovištích školy. Odborný výcvik probíhá v 1. a 2. ročníku tak, že se pravidelně po celý školní rok střídá týden odborného výcviku s týdnem teoretického vyučování spojeného s cvičením (v každém ročníku konají žáci odborný výcvik jedno pololetí v oboru Kuchař a druhé pololetí v oboru Číšník). Ve 3. ročníku probíhá odborný výcvik výše uvedeným způsobem jen po dobu 1. pololetí (jedno čtvrtletí v oboru Kuchař a druhé čtvrtletí v oboru Číšník). Ve 2. pololetí 3. ročníku již žáci odborný výcvik nekonají.

Zobrazit seznam pracovišť

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711      info@ssgh.cz

Školné

O výši školného za 1. ročník rozhoduje prospěch na ZŠ. Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky, která je při běžné bonitě žadatele bez navýšení.


Žáci s průměrem 1,0
v předcházejícím školním roce
1 Kč / rok


Žáci s vyznamenáním
v předcházejícím školním roce
7 950 Kč / rok


Všichni ostatní

15 900 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

x
Zpět nahoru