Navigace

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od
7:30 - 17:00
nyní můžete zanechat vzkaz
formulář


Podnikání 2leté

 • Studium bez přijímaček
 • Úspěšné studium nebo vrácení peněz
 • Jsme tu pro vás od 7:30 do 21 hodin
 • Naučíme vás se učit
 • Naposledy bez matematiky
 • Maturita už za 2 roky

Udělejte si maturitu už za dva roky v jedinečném oboru kombinovaného studia Podnikání a posuňte svou kariéru na vyšší úroveň. Rozšíříte si nejen možnosti pracovního uplatnění na úrovni středního a vyššího managementu, ale také získáte odbornou kvalifikaci pro podnikání ve vámi vystudovaném výučním oboru.

 • Kód oboru
  64-41-L/51
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Podnikání
 • Forma vzdělávání
  Kombinovaná
 • Školní vzdělávací program
  Podnikání v gastronomii
 • Délka studia
  2 roky
 • Zakončení
  Maturita

Podmínky přijetí a průběh výuky

Obor je určen pro absolventy všech 3letých výučních oborů, přihlásit se na něj mohou také učni dokončující poslední ročník.

Přijímací zkoušky se nekonají.
Jedinou podmínkou přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu a dalších materiálů, jako je úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání (veškeré dokumenty obdržíte e-mailem po vyplnění Průvodce výběru studia, případně se můžete obrátit na studijní referentky).

Prezenční studium je zaměřeno na předměty státní maturity a můžete si vybrat ze tří variant docházky:

každou středu od 14:00 do 19:00 hodin

nebo

každý čtvrtek od 14:00 do 19:00 hodin

nebo

každý pátek od 12:30 do 19:30 hodin, jeden pátek v měsíci je vždy volný (tj. konzultace se nekonají.

Více jak 80% docházku odměňujeme zárukou úspěšnosti studia.

Nepřítomnost na vyučování lze omluvit.

Zatím jde o obor zcela bez matematiky (než vstoupí v platnost schválená změna zákona).

Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně Moodle.

Studium

Při prezenční výuce klademe důraz na kvalitní přípravu ke státní části maturity, tzn. pozornost je věnována zejména studiu českého a cizího jazyka.

Výuka je podporována materiály, které máte k dispozici kdykoliv jste on-line.

Před zahájením studia proběhne blokový kurz Úvod do studia v délce 3 hodin.

Využijte i přípravné kurzy efektivního učení a angličtiny pro začátečníky.

Komunikace s vyučujícími je umožněna nad rámec běžné výuky i prostřednictvím studijní zóny, e-mailem nebo telefonicky.

Studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů absolvujete postupně v průběhu roku, nehrozí tedy, že budete zavaleni zkouškami na konci každého pololetí.

K žákům dálkového studia přistupujeme individuálně.

Výuka cizích jazyků

Vyučován je pouze jeden cizí jazyk.
Studenti si volí z anglického, německého a ruského jazyka. (Německý nebo ruský jazyk se otevře, pokud se utvoří skupina minimálně 12 uchazečů).

Vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách.

Virtuální prohlídka

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné

Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky.


Školné činí

19 800 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

x
Zpět nahoru