Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Podnikání - kombinované

 • Netrapte se přijímacími zkouškami
 • Úspěšné studium nebo vrácení peněz
 • Jsme tu pro vás od 7:30 do 19 hodin
 • Bez maturity z matematiky
 • Naučíme vás se učit
 • Bez přijímaček
 • Maturita už za 2 roky
 • Bonusové vstupní kurzy pro včas přihlášené
Přihláška

Toto studium znamená větší podporu e-learningu a méně konzultací ve škole. Hodiny ve škole jsou dle vašeho výběru docházkové skupiny, zpravidla pak 1x týdně v odpoledních a podvečerních hodinách.

Udělejte si s námi maturitu za 2 roky v jedinečném oboru Podnikání a posuňte svou kariéru na vyšší úroveň. Rozšíříte si nejen možnosti pracovního uplatnění na úrovni středního a vyššího managementu, ale také získáte odbornou kvalifikaci pro podnikání ve vámi vystudovaném výučním oboru.

 • Kód oboru
  64-41-L/51
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Podnikání
 • Forma vzdělávání
  Kombinovaná
 • Školní vzdělávací program
  Podnikání
 • Délka studia
  2 roky studia
 • Zakončení
  Maturita
Přihláška

Podmínky přijetí a průběh výuky

Obor je určen pro absolventy všech 3letých výučních oborů, přihlásit se na něj mohou také učni dokončující poslední ročník.

Přijímací zkoušky a maturita z matematiky u nás nejsou.*
Jedinou podmínkou přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu a dalších materiálů, jako je úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání (veškeré dokumenty obdržíte e-mailem po vyplnění Průvodce výběru studia, případně se můžete obrátit na studijní referentky).

*Přijímací zkoušky se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení. V dalších kolech se již nekonají. Žák si může zvolit místo matematiky jako maturitní předmět cizí jazyk. Možnost žáka zvolit si matematiku jako maturitní předmět je zachována.

Prezenční studium je zaměřeno na předměty státní maturity a můžete si vybrat ze tří variant docházky:

každou středu od 14:00 do 19:00 hodin nebo do 19:55, dle aktuálního rozvrhu

nebo

každý čtvrtek od 14:00 do 19:00 hodin nebo do 19:55, dle aktuálního rozvrhu

nebo

3x měsíčně pátek od 12:30 do 19:30 hodin.

Více jak 80% docházku odměňujeme zárukou úspěšnosti studia.

Nepřítomnost na vyučování lze omluvit.

Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně Moodle.

Studium

Při prezenční výuce klademe důraz na kvalitní přípravu ke státní části maturity, tzn. pozornost je věnována zejména studiu českého a cizího jazyka.

Výuka je podporována materiály, které máte k dispozici kdykoliv jste on-line.

Před zahájením studia proběhne blokový kurz Úvod do studia v délce 3 hodin.

Využijte i přípravné kurzy efektivního učení a angličtiny pro začátečníky.

Komunikace s vyučujícími je umožněna nad rámec běžné výuky i prostřednictvím studijní zóny, e-mailem nebo telefonicky.

Studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů absolvujete postupně v průběhu roku, nehrozí tedy, že budete zavaleni zkouškami na konci každého pololetí.

K žákům dálkového studia přistupujeme individuálně.                                                                                                                                                                                  

Výuka cizích jazyků

Vyučován je pouze jeden cizí jazyk.
Studenti si volí z anglického nebo ruského jazyka. (Ruský jazyk se otevře, pokud se utvoří skupina minimálně 17 uchazečů).

Vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách.

Virtuální prohlídka

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné

Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky.


Školné činí

22 800 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru