Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Management v gastroslužbách

 • Netrapte se přijímacími zkouškami
 • Z matiky maturovat nemusíte
 • Úspěšné studium nebo vrácení peněz
 • Jsme tu pro vás od 7:30 do 19 hodin
 • Bez maturity z matematiky
 • Naučíme vás se učit
 • Bez přijímaček
 • Bonusové vstupní kurzy pro včas přihlášené
Přihláška

Rozšiřte si vzdělání a dodělejte si maturitu prostřednictvím studia oboru Gastronomie. Zvýšíte tak své šance na uplatnění ve středním a vyšším managementu a získáte odbornou kvalifikaci pro provozování restaurace nebo jiného gastronomického zařízení společného stravování.

 • Kód oboru
  65-41-L/01
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Gastronomie
 • Forma vzdělávání
  Kombinovaná
 • Školní vzdělávací program
  Management v gastroslužbách
 • Délka studia
  4 roky
 • Zakončení
  Maturita
Přihláška

Podmínky přijetí a průběh výuky

Studium je určené pro absolventy základních škol.

Přijímací zkoušky se nekonají. Bez maturity z matematiky.
Jedinou podmínkou přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu a dalších materiálů, jako je úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání (veškeré dokumenty obdržíte e-mailem po vyplnění Průvodce výběru studia, případně se můžete obrátit na studijní referentky).

Prezenční část studia je zaměřená na předměty státní maturity, probíhá  2 – 3 x měsíčně,

a to vždy v pátek od 12:30 do 19:30 hodin. 

Více jak 80% docházku odměňujeme zárukou úspěšnosti studia.

Nepřítomnost na vyučování lze omluvit.

 

Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně Moodle.

Studium

Budete mít přístup do nadstandardní e-learningové podpory, která vám umožní studovat z pohodlí domova. Při prezenční výuce klademe důraz na kvalitní přípravu ke státní části maturity, tzn. pozornost je věnována zejména studiu českého, cizího jazyka a matematiky. Výuka nematuritních předmětů probíhá převážně formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně. Pro zájemce, kteří nechtějí studovat formou e-learningu, jsou připraveny bezplatné odborné kurzy, v nichž mohou načerpat potřebné vědomosti ve škole pod vedením učitele.
Komunikace s vyučujícími nematuritních předmětů je umožněna prostřednictvím studijní zóny a ve vymezených konzultačních hodinách.
Studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů absolvujete postupně v průběhu roku, takže se nehromadí na konci každého pololetí.

K žákům u nás razíme osobní přístup.

Výuka cizích jazyků:

Povinným jazykem u maturitních oborů je angličtina. Druhý jazyk si student volí – možnosti jsou německý a španělský jazyk. Otevření německého jazyka je garantováno. Při zájmu a obsazení minimálním počtem 12 žáků bude otevřen i španělský jazyk.

Vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách s nadstandardním technickým vybavením.

Virtuální prohlídka

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné

Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky.


Školné činí

15 000 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

x
Zpět nahoru