Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Hotelnictví

 • Netrapte se přijímacími zkouškami
 • Úspěšné studium nebo vrácení peněz
 • Jsme tu pro vás od 7:30 do 19 hodin
 • Bez maturity z matematiky
 • Naučíme vás se učit
 • Bonusové vstupní kurzy pro včas přihlášené
Přihláška

Získejte maturitu v nejkratším možném studijním programu, buďte pány svého času a sami si rozhodujte, kdy se budete věnovat sobě, rodině, nebo kdy budete studovat. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve středním a vyšším hotelovém managementu nebo jako recepční, mohou pracovat ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních nebo informačních a dalších službách cestovního ruchu. Vykonávat mohou odborné provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící činnosti na různých pozicích, působit v právně organizačních formách podnikání, a to jako zaměstnanci, zaměstnavatelé i podnikatelé.

 • Kód oboru
  65-42-M/01
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Hotelnictví
 • Forma vzdělávání
  Kombinovaná
 • Školní vzdělávací program
  Hotelnictví
 • Délka studia
  4 roky studia
 • Zakončení
  Maturita
Přihláška

Podmínky přijetí a průběh výuky

Studium je určené pro absolventy základních škol.

Přijímací zkoušky se nekonají. Bez maturity z matematiky.*
Jedinou podmínkou přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu a dalších materiálů, jako je úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání (veškeré dokumenty obdržíte e-mailem po vyplnění Průvodce výběru studia, případně se můžete obrátit na studijní referentky).

*Přijímací zkoušky se konají pouze v 1. kole přijímacího řízení. V dalších kolech se již nekonají. Žák si může zvolit místo matematiky jako maturitní předmět cizí jazyk. Možnost žáka zvolit si matematiku jako maturitní předmět je zachována.

Prezenční část studia je zaměřená na předměty státní maturity a můžete si vybrat jednu z těchto variant docházky do školy:

každou středu od 14:00 do 19:00 hodin nebo do 19:55, dle aktuálního rozvrhu

nebo

3x měsíčně pátek od 12:30 do 19:30 hodin.

Více jak 80% docházku odměňujeme zárukou úspěšnosti studia.

Nepřítomnost na vyučování lze omluvit.

Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně Moodle.

Studium

1/3 učiva z celkového ročního objemu studia si osvojíte formou prezenční výuky a zbylé 2/3 studia můžete zvládnout prostřednictvím internetu z pohodlí domova.
Při prezenční výuce klademe důraz na kvalitní přípravu ke státní části maturity, tzn. pozornost je věnována zejména studiu českého, cizího jazyka a matematiky. Výuka nematuritních předmětů probíhá převážně formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně. Pro zájemce, kteří nechtějí studovat formou e-learningu, jsou připraveny bezplatné odborné kurzy, v nichž mohou načerpat potřebné vědomosti ve škole pod vedením učitele.
Komunikace s vyučujícími nematuritních předmětů je umožněna prostřednictvím studijní zóny a ve vymezených konzultačních hodinách.
Studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů absolvujete postupně v průběhu roku, takže se nehromadí na konci každého pololetí.
K žákům u nás razíme osobní přístup.

 

Výuka cizích jazyků:

Povinným jazykem u maturitních oborů je angličtina. Druhý jazyk si student volí – možnosti jsou německý, španělský a ruský jazyk. Otevření německého jazyka je garantováno. Při zájmu a obsazení minimálním počtem 12 žáků bude otevřen i španělský nebo ruský jazyk.

Vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách s nadstandardním technickým vybavením.
Virtuální prohlídka

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné

Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky.


Školné činí

18 000 Kč / rok

 

 

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru