Navigace

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od
7:30 - 17:00
nyní můžete zanechat vzkaz
formulář


Hotelnictví

 • Studium bez přijímaček
 • Úspěšné studium nebo vrácení peněz
 • Jsme tu pro vás od 7:30 do 21 hodin
 • Naučíme vás se učit
 • Naposledy bez matematiky

Získejte maturitu v nejkratším možném studijním programu, buďte pány svého času a sami si rozhodujte, kdy se budete věnovat sobě, rodině, nebo kdy budete studovat. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve středním a vyšším hotelovém managementu nebo jako recepční, mohou pracovat ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních nebo informačních a dalších službách cestovního ruchu. Vykonávat mohou odborné provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící činnosti na různých pozicích, působit v právně organizačních formách podnikání, a to jako zaměstnanci, zaměstnavatelé i podnikatelé.

 • Kód oboru
  65-42-M/01
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Hotelnictví
 • Forma vzdělávání
  Kombinovaná
 • Školní vzdělávací program
  Hotelnictví a turismus
 • Délka studia
  4 roky
 • Zakončení
  Maturita

Podmínky přijetí a průběh výuky

Studium je určené pro absolventy základních škol.

Přijímací zkoušky se nekonají.
Jedinou podmínkou přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu a dalších materiálů, jako je úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání (veškeré dokumenty obdržíte e-mailem po vyplnění Průvodce výběru studia, případně se můžete obrátit na studijní referentky).

Prezenční část studia je zaměřená na předměty státní maturity a můžete si vybrat jednu ze dvou variant docházky do školy:

3x měsíčně ve středu od 14:00 do 19:00 hodin, jedna středa v měsíci je vždy volná (tj. konzultace se nekonají)

nebo

2x měsíčně v pátek od 12:30 do 19:30 hodin, dva pátky v měsíci jsou vždy volné (tj. konzultace se nekonají).

Jde o poslední nástupní ročník bez povinné celostátní maturity z matematiky.

Více jak 80% docházku odměňujeme zárukou úspěšnosti studia.

Nepřítomnost na vyučování lze omluvit.

Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně Moodle.

Studium

1/3 učiva z celkového ročního objemu studia si osvojíte formou prezenční výuky a zbylé 2/3 studia můžete zvládnout prostřednictvím internetu z pohodlí domova.
Při prezenční výuce klademe důraz na kvalitní přípravu ke státní části maturity, tzn. pozornost je věnována zejména studiu českého a cizího jazyka. Výuka nematuritních předmětů probíhá převážně formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně. Pro zájemce, kteří nechtějí studovat formou e-learningu, jsou připraveny bezplatné odborné kurzy, v nichž mohou načerpat potřebné vědomosti ve škole pod vedením učitele.
Komunikace s vyučujícími nematuritních předmětů je umožněna prostřednictvím studijní zóny a ve vymezených konzultačních hodinách.
Studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů absolvujete postupně v průběhu roku, takže se nehromadí na konci každého pololetí.
K žákům u nás razíme osobní přístup.

Výuka cizích jazyků:

Povinným jazykem u maturitních oborů je angličtina. Druhý jazyk si student volí – možnosti jsou německý, španělský a ruský jazyk. Otevření německého jazyka je garantováno. Při zájmu a obsazení minimálním počtem 12 žáků bude otevřen i španělský nebo ruský jazyk.

Vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách s nadstandardním technickým vybavením.
Virtuální prohlídka

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné

Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky.


Školné činí

15 000 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

x
Zpět nahoru