Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Hotelnictví

 • Netrapte se přijímacími zkouškami
 • Úspěšné studium nebo vrácení peněz
 • Jsme tu pro vás od 7:30 do 19 hodin
 • Bez maturity z matematiky
 • Naučíme vás se učit
 • Bonusové vstupní kurzy pro včas přihlášené
Přihláška

Získejte maturitu v nejkratším možném studijním programu, buďte pány svého času a sami si rozhodujte, kdy se budete věnovat sobě, rodině, nebo kdy budete studovat. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění ve středním a vyšším hotelovém managementu nebo jako recepční, mohou pracovat ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních nebo informačních a dalších službách cestovního ruchu. Vykonávat mohou odborné provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící činnosti na různých pozicích, působit v právně organizačních formách podnikání, a to jako zaměstnanci, zaměstnavatelé i podnikatelé.

 • Kód oboru
  65-42-M/01
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Hotelnictví
 • Forma vzdělávání
  Kombinovaná
 • Školní vzdělávací program
  Hotelnictví
 • Délka studia
  4 roky studia
 • Zakončení
  Maturita
Přihláška

Podmínky přijetí a průběh výuky

Studium je určené pro absolventy základních škol.

Bez obav z přijímaček. Bez maturity z matematiky.*
Abyste mohli být přijati, je třeba doložit potřebné dokumenty a vyplněnou přihlášku. Vše lze získat buď pomocí průvodce výběrem studia, nebo vám rády poradí studijní referentky. V letošním roce je třeba odevzdat přihlášku od 1. 2. do 20. 2. 2024. Přijímačky jsou sice povinné, ale nemějte z nich žádné obavy. Na tomto oboru nejde o body z přijímací zkoušky, ale o Vaši účast. Kromě toho si dopředu vyzkoušíte, jak vypadá státní část maturitní zkoušky, systém je totiž stejný.
         *Maturitu z matematiky lze zvolit místo maturity z cizího jazyka. Volba je na žákovi.

Prezenční část studia je zaměřená na předměty státní maturity a můžete si vybrat jednu z těchto variant docházky do školy:

každou středu od 14:00 do 19:10 hodin nebo do 20:00, dle aktuálního rozvrhu

nebo

každý pátek od 14:00 do 19:10 hodin nebo do 20:00, dle aktuálního rozvrhu

Více jak 80% docházku odměňujeme zárukou úspěšnosti studia.

Nepřítomnost na vyučování lze omluvit.

Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně Moodle.

Studium

1/3 učiva z celkového ročního objemu studia si osvojíte formou prezenční výuky a zbylé 2/3 studia můžete zvládnout prostřednictvím internetu z pohodlí domova.
Při prezenční výuce klademe důraz na kvalitní přípravu ke státní části maturity, tzn. pozornost je věnována zejména studiu českého, cizího jazyka a matematiky. Výuka nematuritních předmětů probíhá převážně formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně. Pro zájemce, kteří nechtějí studovat formou e-learningu, jsou připraveny bezplatné odborné kurzy, v nichž mohou načerpat potřebné vědomosti ve škole pod vedením učitele.
Komunikace s vyučujícími nematuritních předmětů je umožněna prostřednictvím studijní zóny a ve vymezených konzultačních hodinách.
Studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů absolvujete postupně v průběhu roku, takže se nehromadí na konci každého pololetí.
K žákům u nás razíme osobní přístup.

 

Výuka cizích jazyků:

Povinným jazykem u maturitních oborů je angličtina. Druhý jazyk si student volí – možnosti jsou německý a španělský. Otevření německého jazyka je garantováno. Při zájmu a obsazení minimálním počtem 12 žáků bude otevřen i španělský jazyk.

Vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách s nadstandardním technickým vybavením.
Virtuální prohlídka

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné

Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky.


Školné činí

18 000 Kč / rok

 

 

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru