Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


PRÁVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

Veškeré informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecnou informaci, nekladou si za cíl být úplnými a detailními informacemi a nejsou právně nikterak závazné.

Pojmem dálkové studium se na těchto webových stránkách rozumí vzdělávání ve střední škole organizované v souladu s  § 25 odst. 2 školského zákona v dálkové a/nebo kombinované formě vzdělávání.

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. (dále jen „škola“) neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost těchto informací, jakož i za případné škody vzniklé komukoliv v důsledku jejich použití.

Zveřejnění jakýchkoli údajů čí informací na internetových stránkách školy nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku, změně či zániku právního vztahu mezi školou a jakoukoli osobou a ani nemohou být považovány za jakýkoli příslib učiněný školou.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru