Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
8:00 -16:00


Naše hodnocení

Zlatý certifikát kvality

Nejvyšší udílené ocenění kvality školy, Zlatý certifikát kvality, jsme obdrželi z rukou ministryně školství v roce 2007. Toto potvrzení vysoké úrovně vzdělávání zatím získalo pouze 24 škol z celé republiky. Jsme pyšní, že jsme jednou z nich.

Certifikát kvality odborné SŠ

K lednu 2022 jsme opětovně získali Certifikát stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie, který uděluje Asociace kuchařů a cukrářů České republiky ve spolupráci se Světovou asociací kuchařů a cukrářů (WORLDSCHEFS). Získali jsme jej za výborné výsledky v oblasti přípravy studentů na výkon jejich povolání a za kvalitní vzdělávání v gastronomických oborech.

Hodnocení České školní inspekce

Shrnutí zprávy České školní inspekce (říjen 2016)

 

 • Řízení školy
  Řízení školy je realizováno na výborné úrovni. Systematický způsob řízení umožňuje naplňovat koncepci rozvoje školy. Inovace ŠVP smysluplně zohledňují změny v legislativě i závěry prováděné analýzy výsledků vzdělávání žáků.
 • Hospodaření
  Efektivní hospodaření školy využívající vícezdrojové financování se promítá do vytvoření výborných materiálních podmínek pro realizaci ŠVP.
 • Partnerství
  Zcela zásadní a pro školu přínosné jsou partnerské vztahy s organizacemi, ve kterých probíhá praktické vyučování. Vytvořené vazby jsou nadstandardní.
 • Průběh vzdělávání
  Naplňování profilu absolventa v oblasti odborného teoretického a praktického vyučování všech oborů vzdělání je na výborné úrovni. Výuka odborných předmětů je metodicky velmi zdařile propracována.
 • Hodnocení vývoje
  Škola kontinuálně rozvíjí nastavenou koncepci kvalitního gastronomického vzdělávání.

Shrnutí zprávy České školní inspekce (leden 2009)

 

 • Rovnost příležitosti ke vzdělávání
  Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělání všem žákům, poradenské služby poskytuje na nadstandardní úrovni.
 • Vedení školy
  Práce ředitele školy je příkladem dobré praxe. Plánování a organizace výchovně vzdělávacího procesu jsou efektivní, vytvářejí rámec pro dlouhodobou perspektivu školy.
 • Předpoklady pro řádnou činnost školy
  Materiální a personální podmínky školy umožňují realizaci vzdělávacího programu na velmi dobré až nadprůměrné úrovni…
 • Partnerství
  Partnerské vztahy jsou rozvíjeny na nadstandardní úrovni.
 • Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy
  Výsledky vzdělávání žáků ve všeobecně vzdělávacích předmětech v porovnání s jinými odbornými školami stejného typu jsou na požadované úrovni, v odborných předmětech žáci dosahují velmi dobrých výsledků.

Certifikát ISO 9001:2015

Jsme hrdým držitelem Certifikátu ISO 9001:2015 pro vzdělávání na střední škole. ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma kvality vyjadřující, že naše škola dokáže uspokojit požadavky i nejnáročnějších studentů a jejich rodičů, garantuje stálost vzdělávacího procesu, a tím i stabilní a vysokou úroveň poskytovaného vzdělávání.

Dokument „Politika kvality“

Dokument „Strategie rozvoje“

Dokument „Koncepce školy“


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru