Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Cestovní ruch

 • Wifi free zone
 • Pracovní stáže po Evropě
 • Partnerské školy po celém světě
 • V září v Číně
 • V červnu v Kanadě
 • VIP praxe
 • Dílčí kvalifikace průvodce
 • Možnost absolvovat kurzy barmana, baristy, animátora, ...
Přihláška

Udělejte si u nás maturitu v oboru Cestovní ruch a zvyšte své šance na získání své vysněné práce. Obor je určený žákům 9. tříd základních škol a jeho absolventi mohou najít uplatnění například v cestovních kancelářích, jako delegáti v tuzemsku i zahraničí, průvodci nebo zaměstnanci turistických a informačních center. Díky odborným předmětům, které jsou zaměřené i na obor Hotelnictví, mohou pracovat také ve středním a vyšším hotelovém managementu či jako recepční.

 • Kód oboru
  65-42-M/02
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Cestovní ruch
 • Školní vzdělávací program
  Cestovní ruch
 • Délka studia
  4 roky studia
 • Zakončení
  Maturita

Podmínkou přijetí uchazeče je nesnížená známka z chování.

Přihláška

Teoretické vyučování

Při výuce klademe důraz na odborné předměty a výuku dvou cizích jazyků.

V odborné části výuky studenti získají vědomosti a dovednosti potřebné pro podnikání nebo vykonávání provozních a řídících aktivit v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii.

K žákům přistupujeme individuálně.
Teoretické vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách a odborné učebně stolničení.

Z cizích jazyků běžně vyučujeme angličtinu, němčinu a španělštinu. V případě sestavení alespoň 1 studijní skupiny dále nabízíme i francouzštinu a ruštinu.

Nadstandardní výuka cizích jazyků

 • výuka v malých skupinách,
 • zaměření na konverzaci o běžných denních a profesních tématech,
 • výuka je podporována konverzací s rodilým mluvčím
 • používání moderních učebnic Maturita Solution
 • pro zájemce –  možnost zahraničních stáží a pobytu na partnerských školách v USA, Kanadě a Číně.                                                       

Praktické vyučování

Je zajištěno ve spolupráci s renomovanými cestovními kancelářemi a špičkovými hotely na území Prahy. Na pracovištích klademe důraz na osobní přístup, žáci pracují pod vedením instruktora daného oboru, který má na starosti vždy maximálně 3 studenty. Praktické vyučování je realizováno formou cvičení, odborné a učební praxe. Cvičení v rámci předmětů Dějiny kultury a Průvodcovské služby probíhají v odborných učebnách, případně též v terénu, odborná praxe se koná v blocích: 3 týdny ve 2. ročníku a 2 týdny ve 3. ročníku na smluvních pracovištích školy. Ve 2. ročníku žáci absolvují též učební praxi, a to tak, že se pravidelně po celý školní rok střídá týden učební praxe s týdnem teoretického vyučování spojeného s cvičením.

Zobrazit seznam pracovišť

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné


Školné činí

28 800 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru