Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Cestovní ruch

 • Wifi free zone
 • Pracovní stáže po Evropě
 • Partnerské školy po celém světě
 • V září v Číně
 • V červnu v Kanadě
 • VIP praxe
 • Dílčí kvalifikace průvodce
 • Možnost absolvovat kurzy barmana, baristy, animátora, ...
Přihláška

Udělejte si u nás maturitu v oboru Cestovní ruch a zvyšte své šance na získání své vysněné práce. Obor je určený žákům 9. tříd základních škol a jeho absolventi mohou najít uplatnění například v cestovních kancelářích, jako delegáti v tuzemsku i zahraničí, průvodci nebo zaměstnanci turistických a informačních center. Díky odborným předmětům, které jsou zaměřené i na obor Hotelnictví, mohou pracovat také ve středním a vyšším hotelovém managementu či jako recepční.

 • Kód oboru
  65-42-M/02
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Cestovní ruch
 • Školní vzdělávací program
  Cestovní ruch
 • Délka studia
  4 roky studia
 • Zakončení
  Maturita

Podmínkou přijetí uchazeče je nesnížená známka z chování.

Přihláška

Teoretické vyučování

Při výuce klademe důraz na odborné předměty a výuku dvou cizích jazyků.

V odborné části výuky studenti získají vědomosti a dovednosti potřebné pro podnikání nebo vykonávání provozních a řídících aktivit v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii.

K žákům přistupujeme individuálně.
Teoretické vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách a odborné učebně stolničení.

Z cizích jazyků běžně vyučujeme angličtinu, němčinu a španělštinu. V případě sestavení alespoň 1 studijní skupiny dále nabízíme i francouzštinu a ruštinu.

Nadstandardní výuka cizích jazyků

 • výuka v malých skupinách,
 • zaměření na konverzaci o běžných denních a profesních tématech,
 • výuka je podporována konverzací s rodilým mluvčím
 • používání moderních učebnic Maturita Solution
 • pro zájemce –  možnost zahraničních stáží a pobytu na partnerských školách v USA, Kanadě a Číně.                                                       

Praktické vyučování

Je zajištěno ve spolupráci s renomovanými cestovními kancelářemi a špičkovými hotely na území Prahy. Souvislá odborná praxe probíhá na pracovištích sociálních partnerů školy, na kterých klademe důraz na osobní přístup, žáci pracují pod vedením instruktora daného oboru, který má na starosti vždy maximálně 3 žáky. Kromě Odborné praxe je praktické vyučování realizováno také formou cvičení a učební praxe. Cvičení v rámci předmětů Dějiny kultury a Průvodcovské služby probíhají ve škole, případně též v terénu. Učební praxe probíhá v průběhu celého druhého ročníku, a to vždy jeden den v týdnu.

Zobrazit seznam pracovišť

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné


Školné činí

28 800 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru