Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
Zavřeno


Cestovní ruch

 • Netrapte se přijímacími zkouškami
 • Úspěšné studium nebo vrácení peněz
 • Bez zbytečných formalit
 • Bez přijímaček
 • Z matematiky nematurujeme.
 • Jsme tu pro vás od 7:30 do 19 hodin
 • Naučíme vás se učit
 • Bonusové vstupní kurzy pro včas přihlášené
 • Bez přijímaček a maturity z matematiky
Přihláška

Získejte maturitu v nejkratším možném studijním programu, buďte pány svého času a sami si rozhodujte, kdy se budete věnovat sobě, rodině, nebo kdy budete studovat. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni na práci v cestovních kancelářích, práci průvodců či delegátů v tuzemsku a zahraničí, ale i na pozici pracovníků obchodního oddělení či kongresového centra. Uplatnit se mohou také ve středním a vyšším managementu.

 • Kód oboru
  65-42-M/02
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Cestovní ruch
 • Forma vzdělávání
  Kombinovaná
 • Školní vzdělávací program
  Cestovní ruch
 • Délka studia
  4 roky studia
 • Zakončení
  Maturita
Přihláška

Podmínky přijetí a průběh výuky

Studium je určené pro absolventy základních škol.

Přijímací zkoušky se nekonají. Bez maturity z matematiky.*
Jedinou podmínkou přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu a dalších materiálů, jako je úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání (veškeré dokumenty obdržíte e-mailem po vyplnění Průvodce výběru studia, případně se můžete obrátit na studijní referentky).

*Platí pro přihlášky podané po 1. 3. 2023. Maturitu z matematiky lze zvolit místo maturity z cizího jazyka. Volba je na žákovi.

Prezenční část studia je zaměřená na předměty státní maturity a můžete si vybrat jednu z těchto variant docházky do školy:

každou středu od 14:00 do 19:00 hodin nebo do 19:55, dle aktuálního rozvrhu

nebo 

každý čtvrtek od 14:00 do 19:00 hodin nebo do 19:55, dle aktuálního rozvrhu

nebo 

3x měsíčně v pátek od 12:30 do 19:30 hodin, jeden až dva pátky v měsíci jsou vždy volné (tj. konzultace se nekonají).

Více jak 80% docházku odměňujeme zárukou úspěšnosti studia.

Nepřítomnost na vyučování lze omluvit.

Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně Moodle.                                                                                                                                                                                             

Studium

1/3 učiva z celkového ročního objemu studia si osvojíte formou prezenční výuky a zbylé 2/3 studia můžete zvládnout prostřednictvím internetu z pohodlí domova.

Při prezenční výuce klademe důraz na kvalitní přípravu ke státní části maturity, tzn. pozornost je věnována zejména studiu českého, cizího jazyka a matematiky. Výuka nematuritních předmětů probíhá převážně formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně.
Komunikace s vyučujícími nematuritních předmětů je umožněna prostřednictvím studijní zóny a ve vymezených konzultačních hodinách.
Studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů absolvujete postupně v průběhu roku, takže se nehromadí na konci každého pololetí.

Ve vztahu k žákům razíme osobní přístup.

Výuka cizích jazyků:

Povinným jazykem u maturitních oborů je angličtina. Druhý jazyk si student volí – možnosti jsou německý, španělský a ruský jazyk. Otevření německého jazyka je garantováno. Při zájmu a obsazení minimálním počtem 12 žáků bude otevřen i španělský nebo ruský jazyk.

Vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách s nadstandardním technickým vybavením.

Virtuální prohlídka

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné

Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky.


Školné činí

18 000 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru