Navigace

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od
7:30 - 17:00
nyní můžete zanechat vzkaz
formulář


Záruka úspěšnosti

Zaručujeme úspěšné studium nebo vrácení peněz!

 

Novinka pro žáky všech oborů dálkového a kombinovaného studia pro školní rok 2017/2018.

 

Část zodpovědnosti za vaše studium bereme na sebe. Ze zkušenosti víme, že pokud studiu věnujete svůj čas, tak to spolu zvládneme. A pokud by se to přece jen nepodařilo, vrátíme vám peníze nebo vás necháme zdarma opakovat ročník.

 

__________

Kompletní podmínky záruky:

Pokud studium žáka ve školním roce 2017/2018 nebude úspěšné a přitom žák:

  • byl ve školním roce 2017/2018 žákem libovolného oboru dálkové či kombinované formy vzdělávání a jednalo se o první rok vzdělávání žáka v dálkové nebo kombinované formě vzdělávání
  • byl přítomen ve škole na vyučování minimálně v rozsahu 80 % doby teoretického vyučování za školní rok 2017/2018. V případě uvolnění žáka z vyučování a hodnocení z některých předmětů z důvodu uznání dosaženého předchozího vzdělání, se k těmto předmětům nepřihlíží a do výpočtu 80 % přítomnosti na teoretickém vyučování se nezapočítávají
  • byl žákem školy minimálně do 31. 8. 2018 a v případě, že mu byly stanoveny opravné zkoušky a nebo mu byl stanoven náhradní termín hodnocení, dostavil se do školy a všechny tyto zkoušky (hodnocení) konal, byť neúspěšně
  • řádně a včas uhradil celé školné na školní rok 2017/2018,

může si žák zvolit jednu z následujících možností:

  • bezplatné opakování ročníku v následujícím školním roce
  • vrácení zaplaceného školného na školní rok 2017/2018.

Za neúspěšné studium se považuje takové vzdělávání žáka, kdy není žák hodnocen na vysvědčení za 2. pololetí celkovým stupněm hodnocení „prospěl s vyznamenáním” nebo „prospěl” z důvodu hodnocení klasifikačním stupněm “nedostatečný” nebo “nehodnocen” z některého předmětu teoretického vyučování.


x
Zpět nahoru