Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Školní vzdělávací program – 65-42- M/01 Hotelnictví, kombinované studium

Platné od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníky.

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura x x x x
Anglický jazyk / první x x x
Občanská nauka x
Dějepis x
Základy přírodních věd x
Matematika x x x x
Informatika x
Profesní komunikace x
Ekonomické vědy x x
Technologie přípravy pokrmů x
Technika obsluhy a služeb x x
Hotelový provoz x x
Cestovní ruch x x
Odborná praxe x x
Učební praxe x

Druhý cizí jazyk – Volitelný předmět

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Německý jazyk / druhý x x x
Ruský jazyk / druhý x x x
Španělský jazyk / druhý x x x

Druhý jazyk si student volí – možnosti jsou německý, španělský a ruský jazyk. Otevření německého jazyka je garantováno. Při zájmu a obsazení minimálním počtem 12 žáků bude otevřen i španělský nebo ruský jazyk.

Seminář – Volitelný předmět

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Seminář anglického jazyka x
Seminář španělského jazyka x
Seminář ruského jazyka x
Seminář německého jazyka x

Maturitní seminář z anglického jazyka je garantován. Ostatní maturitní semináře budou otevřeny pouze v případě zájmu a obsazení minimálním počtem 5 žáků na docházkové skupině.

Plné znění rámcového vzdělávacího programu
Plné znění školního vzdělávacího programu platného od 1.9.2016
Plné znění školního vzdělávacího programu platného od 1.9.2017
Plné znění školního vzdělávacího programu platného od 1.9.2018


x
Zpět nahoru