Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
Zavřeno


Školní vzdělávací program – 65-42- M/01 Hotelnictví, kombinované studium

Platné od 1. 9. 2022, počínaje 1. ročníky.

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura x x x x
Anglický jazyk / první x x x
Občanská nauka x
Dějepis x
Základy přírodních věd x
Matematika x x
Informatika x
Profesní komunikace x
Ekonomické vědy x x
Technologie přípravy pokrmů x
Technika obsluhy a služeb x x
Hotelový provoz x x
Cestovní ruch x x
Učební praxe x

Kromě vyučovacích předmětů uvedených v tabulce se ve druhém a třetím ročníku vyučuje odborná praxe (blokově, jedna vyučovací hodina odborné praxe trvá v souladu s § 26 odst. 1 školského zákona 60 minut)

  • ve 2. ročníku 4 týdny celkem v rozsahu 120 vyučovacích hodin
  • ve 3. ročníku 4 týdny celkem v rozsahu 120 vyučovacích hodin
Konkrétní termíny konání praktického vyučování v daném školním roce stanoví ředitel školy.

Druhý cizí jazyk – Volitelný předmět

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Německý jazyk / druhý x x x
Ruský jazyk / druhý x x x
Španělský jazyk / druhý x x x

Druhý jazyk si student volí – možnosti jsou německý, španělský a ruský jazyk. Otevření německého jazyka je garantováno. Při zájmu a obsazení minimálním počtem 12 žáků bude otevřen i španělský nebo ruský jazyk.

Seminář – Volitelný předmět

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Seminář anglického jazyka x
Seminář španělského jazyka x
Seminář ruského jazyka x
Seminář matematiky x
Seminář německého jazyka x

Maturitní seminář z anglického jazyka je garantován. Ostatní maturitní semináře budou otevřeny pouze v případě zájmu a obsazení minimálním počtem 5 žáků na docházkové skupině.

Plné znění rámcového vzdělávacího programu


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru