Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
23. 7. – 27. 7. 2018 je studijní oddělení uzavřeno.


Přijímací řízení, přijímací zkoušky, podmínky přijetí

 

Denní studium

Pro přijetí žáka do výučního oboru se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí je na všech výučních oborech denního studia (Kuchař-číšník a Cukrář) pouze nesnížená známka z chování v osmém i devátém ročníku. Podkladem k přijetí je správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu.

Pro přijetí žáka k maturitnímu oboru denního studia je třeba konat jednotnou státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Školní podmínka přijetí je pro školní rok 2018 /19, nesnížená známka z chování v 8. a 9. ročníku. Garantujeme přijetí pro uchazeče s ⌀ do 2,2, maximálně 3 z AJ, ČJ, Matematiky. Podmínku prospěchu stačí splnit na jednom z vysvědčení buď na konci 8. třídy nebo v polovině třídy 9. Podkladem k přijetí je správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu.

Dálkové studium

Pro přijetí žáka do výučního oboru Kuchař – číšník se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí k dálkovému studiu je pouze správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu, včetně potvrzení od lékaře o možnosti studia a dodání kopií ověřených dokladů o vzdělání.

Pro přijetí žáka, který podá Přihlášku k maturitnímu oboru dálkového studia do 1. 3. 2018, je třeba konat jednotnou státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pro všechny přihlášky s datem po 1. 3. 2018 se žádná přijímací zkouška nekoná! Podmínkou přijetí k dálkovému studiu je pouze správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu a dodání kopií ověřených dokladů o vzdělání. U oborů Gastronomie, Gastronomie – nástavba a Hotelnictví je třeba navíc si na přihlášce nechat od lékaře potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu. Pro obory Cestovní ruch a Podnikání 2leté i Podnikání 3leté není potvrzení lékaře třeba.

 

Výše uvedený text je orientační, právně závazný dokument naleznete na úřední desce školy.


x
Zpět nahoru