Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
8:00 - 16:00


Přijímací řízení, přijímací zkoušky, podmínky přijetí

 

Denní studium

Pro přijetí žáka do výučního oboru se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí je na všech výučních oborech denního studia (Kuchař-číšník a Cukrář) pouze nesnížená známka z chování v osmém i devátém ročníku. Podkladem k přijetí je správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu.

Pro přijetí žáka k maturitnímu oboru denního studia je třeba konat jednotnou státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Školní podmínka přijetí je pro školní rok 2019 /20, nesnížená známka z chování v 8. a 9. ročníku. Přijímáme uchazeče s ⌀ do 1,8, maximálně 3 z AJ, ČJ, Matematiky. Podmínku prospěchu stačí splnit na jednom z vysvědčení buď na konci 8. třídy nebo v polovině třídy 9. Podkladem k přijetí je správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu.

Dálkové studium

Pro přijetí žáka do výučního oboru Kuchař – číšník se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí k dálkovému studiu je pouze správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu, včetně potvrzení od lékaře o možnosti studia a dodání kopií ověřených dokladů o vzdělání.

Pro přijetí žáka, který podá Přihlášku k maturitnímu oboru dálkového studia do 1. 3. 2018, je třeba konat jednotnou státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pro všechny přihlášky s datem po 1. 3. 2018 se žádná přijímací zkouška nekoná! Podmínkou přijetí k dálkovému studiu je pouze správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu a dodání kopií ověřených dokladů o vzdělání. U oborů Gastronomie, Gastronomie – nástavba a Hotelnictví je třeba navíc si na přihlášce nechat od lékaře potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu. Pro obory Cestovní ruch a Podnikání není potvrzení lékaře třeba.

 

Výše uvedený text je orientační, právně závazný dokument naleznete na úřední desce školy.


x
Zpět nahoru