Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Přijímací řízení, přijímací zkoušky, podmínky přijetí

 

Denní studium

Pro přijetí žáka do výučního oboru se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí pro denní studium (Kuchař-číšník/barman a Cukrář) je pouze nesnížená známka z chování v osmém i devátém ročníku. Podkladem k přijetí je správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu.

Pro přijetí žáka k maturitnímu oboru denního studia (Gymnázium, Cestovní ruch, Gastronomie, Hotelnictví) bude třeba konat jednotnou státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Školní podmínka přijetí je nesnížená známka z chování v 8. a 9. ročníku. Uchazeči s ⌀ do 1,8, získávají do přijímacího řízení body za prospěch. Podmínku prospěchu stačí splnit na jednom z vysvědčení buď na konci 8. třídy nebo v polovině třídy 9. Podkladem k přijetí je správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu.

Dálkové studium

Pro přijetí žáka do výučního oboru Kuchař – číšník se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí k dálkovému studiu je pouze správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu, včetně potvrzení od lékaře o možnosti studia a dodání kopií ověřených dokladů o vzdělání.

Pro přijetí žáka, který podá Přihlášku k maturitnímu oboru dálkového studia do 1. 3., je třeba konat jednotnou státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pro všechny přihlášky s datem po 1. 3. se žádná přijímací zkouška nekoná! Podmínkou přijetí k dálkovému studiu je pouze správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu a dodání kopií ověřených dokladů o vzdělání. V případě přihlášky na Hotelnictví je třeba navíc si na přihlášce nechat od lékaře potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu. Pro obory Cestovní ruch a Podnikání není potvrzení lékaře třeba.

 

Výše uvedený text je orientační, právně závazný dokument naleznete na úřední desce školy.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru