Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
8:00 -16:00


Přijímací řízení, přijímací zkoušky, podmínky přijetí

Pozor v roce 2024 je třeba podat přihlášku od 1. 2. do 21. 2. 2024 a to jak pro denní, tak pro dálkové studium.

Informace o volných místech po tomto termínu budeme zveřejňovat na úřední desce školy. Zájemcům, kteří nám prostřednictvím průvodce výběrem studia zanechají kontakt a informaci o oboru o který mají zájem, zašleme informaci napřímo hned, jak bude možné se ke studiu přihlásit.

Denní studium

Pro přijetí žáka do výučního oboru se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí pro denní studium (Kuchař-číšník/barman a Cukrář) je pouze nesnížená známka z chování v osmém i devátém ročníku. Podkladem k přijetí je správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu.

Pro přijetí žáka k maturitnímu oboru denního studia (Gymnázium, Cestovní ruch, Gastronomie, Hotelnictví) bude třeba konat jednotnou státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Školní podmínka přijetí je nesnížená známka z chování v 8. a 9. ročníku. Uchazeči s ⌀ do 1,8, získávají do přijímacího řízení body za prospěch. Podmínku prospěchu stačí splnit na jednom z vysvědčení buď na konci 8. třídy nebo v polovině třídy 9. Podkladem k přijetí je správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu.

Dálkové studium

Pro přijetí žáka do výučního oboru Kuchař – číšník se přijímací zkoušky nekonají. Podmínkou přijetí k dálkovému studiu je pouze správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu, včetně potvrzení od lékaře o možnosti studia a dodání kopií ověřených dokladů o vzdělání.

Pro přijetí žáka, který podá Přihlášku k maturitnímu oboru dálkového studia od 1. 2. do 21. 2. 2024, je třeba konat jednotnou státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Podmínkou přijetí k dálkovému studiu je pouze správně vyplněná a řádně a včas podaná Přihláška ke studiu a dodání kopií dokladů o současném vzdělání. V případě přihlášky na Hotelnictví je třeba navíc si na přihlášce nechat od lékaře potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu. Pro obory Cestovní ruch a Podnikání není potvrzení lékaře třeba.

Pokud v tomto termínu uchazeč Přihlášku nepodá, bude třeba vyčkat do začátku března, kdy již budeme vědět, jak jsme na tom s případnými volnými místy a zda vypíšeme další kolo. Zájemce, který o informace o volných místech bude mít zájem, buď může průběžně sledovat úřední desku školy nebo může vyplnit průvodce výběrem studia a my jej budeme informovat okamžitě, jak bude možné se ke studiu přihlásit.

 

Výše uvedený text je orientační, právně závazný dokument naleznete na úřední desce školy.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru