Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
Zavřeno


FAQ - Denní studium

Denní studium

1. Jak se dostanu k přihlášce ke studiu?
Studenti 9. ročníků ZŠ získají přihlášku na své základní škole.
Zájemcům o denní studium, kteří již nestudují základní školu, rádi přihlášku zašleme poštou.

2. Mohu Vám vyplněnou přihlášku zaslat e-mailem nebo faxem?

Ne, bohužel to nelze. Lze ji doručit pouze osobně nebo poštou. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána a potvrzena lékařem.

3. Musí být přihláška potvrzená lékařem?

Ano. Výjimkou jsou obory Cestovní ruch a Gymnázium, u nichž potvrzení od lékaře není potřeba.

4. Máte dny otevřených dveří?

Ano, pořádáme prezentační návštěvy, na které je zapotřebí objednat se nejlépe na tel. 241 001 711. Při návštěvě se Vám bude individuálně věnovat jeden ze zástupců ředitele školy, budete provedeni po škole a poskytneme Vám podrobnější informace týkající se studia na naší škole.

5. Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Přehled podmínek přijetí pro jednotlivé obory denního studia naleznete v sekcích u jednotlivých oborů.

6. Je možné hradit školné ve splátkách?

Ano, školné lze hradit jednorázově, nebo jej lze rozložit na měsíční splátky dle sepsaného splátkového kalendáře. Splátkový kalendář se sepisuje vždy pouze na jeden školní rok, nikoliv na celou dobu studia.

7. Kde se dozvím známky, rozvrh nebo kontakt na profesory?

Studenti naší školy naleznou všechny tyto informace ve své „osobní zóně“.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru