Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
8:00 -16:00


FAQ - Denní studium

1. Jak se dostanu k přihlášce ke studiu?

Přihlášky lze od letošního roku podávat přes systém celostátního podávání Přihlášek – DiPSy.
A to třemi způsoby. Bez přihlášení tištěným výpisem nebo papírově. Pokud se do systému DiPSy přihlásíte lze Přihlášku podat prostřednictvím tohoto systému elektronicky.

2. Mohu Vám vyplněnou přihlášku zaslat e-mailem nebo faxem?

Ne, bohužel takto jednoduše to nelze. Přihláška musí být podepsaná. Jak je možné letos podat Přihlášku píšeme o bod výše.

3. Musí být přihláška potvrzená lékařem?

Ano. Výjimkou jsou obory Cestovní ruch a Gymnázium, u nichž potvrzení od lékaře není potřeba.

4. Máte dny otevřených dveří?

Ano, pořádáme prezentační návštěvy, tak abyste mohli předem zažít jak byste se tu cítili. Při návštěvě projdeme školu, poskytneme vám  informace o studiu a chodu školy, budete mít možnost promluvit se studenty i mistry.  Aktuální termíny dní otevřených dveří najdete vždy na hlavní stránce nebo na stránce s informacemi o všech oborech denního studia.

5. Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Přehled podmínek přijetí pro jednotlivé obory denního studia naleznete v sekcích u jednotlivých oborů.

6. Je možné hradit školné ve splátkách?

Ano, školné lze hradit jednorázově, nebo jej lze rozložit na měsíční splátky dle sepsaného splátkového kalendáře. Splátkový kalendář se sepisuje vždy pouze na jeden školní rok, nikoliv na celou dobu studia.

7. Kde se dozvím známky, rozvrh nebo kontakt na profesory?

Studenti naší školy naleznou všechny tyto informace ve své „osobní zóně“.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru