Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Záruka úspěšnosti - kompletní podmínky

Zaručujeme úspěšné studium nebo vrácení peněz – dle podmínek níže!

Nabídka pro žáky všech oborů kombinovaného a dálkového studia.

Část zodpovědnosti za vaše studium bereme na sebe. Ze zkušenosti víme, že pokud studiu věnujete svůj čas, tak to spolu zvládneme. A pokud by se to přece jen nepodařilo, vrátíme vám peníze nebo vás necháme zdarma opakovat ročník.

__________

MŮŽETE BEZPLATNĚ OPAKOVAT ROČNÍK V NÁSLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE NEBO SI NECHAT VRÁTIT ŠKOLNÉ za neúspěšně ukončený školní rok, pokud splníte všechny tyto podmínky:

  • budete se vzdělávat v libovolném oboru kombinované nebo dálkové formy vzdělávání,
  • budete přítomni ve škole minimálně v rozsahu 80 % teoretického vyučování za daný školní rok,
  • budete žákem minimálně do 31. 8. daného školního roku,
  • dostavíte se na všechny opravné zkoušky či náhradní termíny hodnocení (pokud Vám budou stanoveny),
  • řádně a včas uhradíte školné na daný školní rok,
  • vaše hodnocení za daný školní rok bude neúspěšné.
  • podrobnosti viz níže.

Kompletní podmínky záruky najdete v dokumentu Stipendijní řád na Úřední desce školy či zde:

Stipendijní řád pro školní rok 2024 (tzn. pro již studující) najdete zde.

Líbí se Vám náš přístup?

Přihlaste se k dálkovému studiu na naší škole – stačí vyplnit formulář pro zájemce o studium.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru