Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
Zavřeno


Závěrečné zkoušky

Zájemci o složení zkoušky v opravném či náhradním termínu jsou povinni poslat do školy přihlášku ke zkoušce nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. Na pozdější přihlášení nemusí být z organizačních důvodů brán zřetel.


x
Zpět nahoru

Změna způsobu provozu centra studijní podpory Více informací