Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Školní vzdělávací program – 79-41-K/41 Gymnázium Braník, denní studium

Platné od 1. 9. 2023 počínaje 1. ročníky.

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura x x x x
Anglický jazyk / první x x x x
Dějepis a dějiny umění x x
Moderní dějiny x x
Základy společenských věd x x
Psychologie a koučing x
Právo a evropská integrace x
Matematika x x x x
Fyzika pro život x x
Chemie pro život x x
Biologie pro život x x
Zeměpis x x x
Informatika x x  x x
Osobnostní rozvoj x x
Finanční gramotnost x
Výchova ke zdraví x
Tělesná výchova x x x x

Umění a kultura – Volitelný předmět

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Hudební výchova x x
Výtvarná výchova x x

Druhý jazyk – Volitelný předmět

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Německý jazyk / druhý x x x x
Španělský jazyk / druhý x x x x

Seminář 1 – Volitelný předmět (žák volí 1 seminář)

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Společenskovědní seminář x x
Služby cestovního ruchu x x
Business skills x x
Projektový management x x

Seminář 2 – Volitelný předmět (žák volí 1 seminář)

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Historický seminář x
Průvodcovství x
Konverzace v anglickém jazyce x
Management x
Marketing 21. století x

Seminář 3 – Volitelný předmět (žák volí 1 seminář)

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Literární seminář x
Seminář z dějin kultury x
Soft skills x
Konverzace v anglickém jazyce x
Konverzace v anglickém jazyce lze zvolit pouze jednou, a to buď v rámci Semináře 2 nebo Semináře 3.

Maturitní seminář – Volitelný předmět (žák volí 2 semináře)

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Seminář českého jazyka x
Matematický seminář x
Konverzace ve španělském jazyce x
Konverzace v německém jazyce x
Konverzace v anglickém jazyce x

Nabídka nepovinných předmětů

Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Příprava k jazykové zkoušce x
Příprava na odbornou zkoušku x

 

Plné znění rámcového vzdělávacího programu


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru