Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


FAQ - Dálkové studium – Podnikání 2leté

1. Je možné u vás studovat při zaměstnání?
Nejen, že je to možné, ale zpravidla to tak všichni naši studenti dálkového studia mají. Toto studium si může u nás zvolit každý, kdo již má výuční list, zvládá uživatelskou obsluhu počítače a práci s internetem.

2. Kde získám přihlášku ke studiu?
Přihlášku ke studiu je možné získat prostřednictvím našeho průvodce výběrem studia. Pokud jste vlastníky bankovní identity, moje ID nebo jiné oficiální elektronické identity, můžete v 1. a v 2. kole přijímacího řízení přihlášku podat napřímo prostřednictvím systému celostátního podávání Přihlášek – DiPSy.

3. Mohu vám vyplněnou přihlášku zaslat e-mailem nebo faxem?
Ne, bohužel takto jednoduše to nelze. Přihláška musí být podepsaná. Doručit ji lze osobně nebo poštou. S výběrem oboru, vyplněním přihlášky a podáním vás provede náš Průvodce.

4. Musí být přihláška potvrzená lékařem?
Nikoliv, v tomto oboru potvrzení od lékaře vyžadováno není.

5. Slyšel jsem, že k přijetí je třeba odevzdat i „Zápisový lístek“. Je to pravda? Platí to i pro kombinované studium?
Ne, pro tuto formu studia není potřeba odevzdávat zápisový lístek.

6. Mohu u vás studovat, když mi je 54 let?
Samozřejmě, věk nerozhoduje.

7. Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Jedinou podmínkou je výuční list v jakémkoliv oboru.

8. Dělají se u vás přijímačky?
Na maturitní obory to bohužel už bez přijímaček nepůjde. Strach z přijímací zkoušky mít nemusíte. Pro dálkové a kombinované studium není určen žádný minimální počet bodů pro přijetí. A krom toho, poznáte, jak to funguje při státní části maturitní zkoušky. Systém zadávání je shodný, takže za pár let u maturity už vás nic nepřekvapí. 😊

9. Kde se dozvím známky, rozvrh nebo kontakt na profesory?
Studenti naší školy mají tyto informace k dispozici online ve své „osobní zóně“. Což je on-line systém školy.

10. Mohu nějak komunikovat se svými vyučujícími i mimo vyučování?
Ano, samozřejmě. Kdykoliv máte také možnost poslat jim své dotazy e-mailem, ve své osobní zóně pak naleznete mobilní telefonní čísla na všechny své učitele.

11. Jak probíhá vyučování u tohoto dálkového studia?
Prezenční část studia (hodiny ve škole) probíhají u tohoto oboru vždy ve čtvrtek od 14:00 do 19:10 (někdy až do 20:00h.) Datum první hodiny se dozvíte z pozvánky na první konzultaci.

12. Je reálné zvládnout úspěšně všechny zkoušky na konci každého pololetí?
Ano. Uvědomujeme si náročnost studia na dálku, a proto studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů plánujeme postupně, aby se vám nenakupily v jednom termínu. Případně je možné dohodnout s vyučujícími individuální termín.

13. Existuje nějaký zaručený recept, jak školu úspěšně absolvovat?
Žádný zázračný recept neexistuje, ale ti, kteří poctivě chodí do školy, pravidelně se připravují a své případné nejasnosti a problémy ihned řeší s profesory (osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím studijní zóny), mají téměř jisté, že své studium úspěšně dokončí.

14. Dá se dálkově zvládnout cizí jazyk?
Chápeme, že pro řadu studentů dálkového studia je cizí jazyk tou nejnáročnější částí. Proto se snažíme pro vás v tomto směru udělat maximum. Pro zájemce pořádáme jazykové semináře, kde mohou nad rámec výuky procvičit učivo probírané v hodinách a pořádáme doplňkové jazykové kurzy účelově zaměřené na přípravu ke státní maturitě. Naši studenti maturitních oborů mohou navíc využít bonus – licenci internetové výuky anglického jazyka ENGLISH UNIVERSITY ONLINE.

15. Jak dlouho trvá dálkové studium?
Zpravidla 2 roky.

16. Je dobré jazykovou výuku pořádanou školou ještě nějak doplnit, např. studiem na jazykové škole?
Záleží na vás. Pokud se necítíte jistí, pak každá další výuka jazyka může rozhodně pomoci.

17. Jak se do studijní zóny dostanu?
Na našich stránkách www.ssgh.cz v sekci Systémy školy po volbě okna Studijní zóna zadáte své přihlašovací údaje. Můžete si tedy z libovolného místa zobrazit všechny dostupné informace pro své studium.

18. Co když nebudu něčemu rozumět a budu potřebovat poradit?
Pro tyto účely je vám k dispozici Centrum studijní podpory. Také  máte kontakty na jednotlivé vyučující nebo spolužáky, obrátit se na ně můžete prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu nebo diskusních fór.

19. Nebude mi chybět kontakt se spolužáky, když budu studovat ve studijní zóně?
Ve studijní zóně máte možnost spolužáky kontaktovat jak e-mailem, tak přes diskusní fórum, chat, a potkáte se s nimi na půdě naší školy na hodinách prezenční části studia.

20. Kde přesně najdu termíny odevzdávání prací a zkoušek?
Termíny odevzdávání jednotlivých úkolů, zkouškových testů a dalších prací jsou vždy uvedeny v úvodní informaci jednotlivých kurzů. Obvykle jsou ještě dále uváděny u jednotlivých úkolů nebo testů v průběhu kurzu a také jsou zaznamenány v kalendáři.

21. Nejsem moc zvyklý používat počítač. Nebudu mít se studijní zónou problém?
Ovládání „studijní zóny“ je poměrně snadné, navíc je pro vás připraveno úvodní školení. V průběhu celého studia se také můžete obrátit se svými dotazy a problémy na Centrum studijní podpory, případně i na vyučující. Nebo můžete přijít do školy na konzultační hodiny, kde vám rádi pomůžeme vyřešit jakýkoli problém s používáním počítače ke studiu.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru