Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
8:00 -16:00


FAQ - Kombinované studium - Nutriční asistent

1. Je možné u vás studovat při zaměstnání?
Nejen, že je to možné, ale zpravidla to tak všichni naši studenti dálkového studia mají. Toto studium si může u nás zvolit každý, kdo absolvoval základní školu, zvládá uživatelskou obsluhu počítače a práci s internetem.

2. Kde získám přihlášku ke studiu?
Pokud máte zájem o studium, napište nám. Přihláška ke studiu je součástí námi zasílaných informací ke studiu. Případně Vám bude zaslána automaticky, pokud si vyberete obor prostřednictvím průvodce výběrem studia.

3. Mohu vám vyplněnou přihlášku zaslat e-mailem nebo faxem?
Ne, bohužel to nelze. Lze ji doručit pouze osobně nebo poštou, protože přihláška musí být vlastnoručně podepsána.

4. Musí být přihláška potvrzená lékařem?
Ano, ze zákona je v tomto oboru potvrzení od lékaře vyžadováno.

5. Slyšel jsem, že k přijetí je třeba odevzdat i „Zápisový lístek“. Je to pravda? Platí to i pro kombinované studium?
Ne, pro tuto formu studia není potřeba odevzdávat zápisový lístek.

6. Mohu u vás studovat, když mi je 53 let?
Samozřejmě, věk nerozhoduje.

7. Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Jedinou podmínkou je ukončené základní vzdělání.

8. Dělají se u vás přijímačky?

Od školního roku 2016/17 jsou přijímací zkoušky pro maturitní obory povinné ze zákona – platí ovšem pouze pro 1. kolo přijímacího řízení. To končí 1.3.. Od druhého kola se již přijímací zkoušky nekonají.

9. Jak dlouho trvá studium tohoto oboru?
4 roky. V případě, že již máte i nějaké ukončené ročníky na střední škole, pak lze studium zkrátit. To je ovšem vždy třeba individuálně posoudit, na základě Vámi dodaných vysvědčení.

10. Kde se dozvím známky, rozvrh nebo kontakt na profesory?
Studenti naší školy mají tyto informace k dispozici online ve své „osobní zóně“. Což je on-line systém školy.

11. Mohu nějak komunikovat se svými vyučujícími i mimo vyučování?
Ano, samozřejmě. Naši vyučující pro vás mají vyhrazeny konzultační hodiny zpravidla první liché úterý v měsíci od 15:45 do 17:45 h. Kdykoliv máte také možnost poslat jim své dotazy e-mailem, ve své osobní zóně pak naleznete mobilní telefonní čísla na všechny své učitele.

12. Jak probíhá vyučování u tohoto dálkového studia?
Prezenční část studia (hodiny ve škole) je zaměřena na maturitní předměty a probíhá u tohoto oboru vždy 3x měsíčně ve středu od 14:00 do 19:00 hodin nebo 2x měsíčně v pátek od 12:30 do 19:30 hodin. Datum první hodiny se dozvíte z pozvánky na první konzultaci.
Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia (e-learningu) prostřednictvím studijní zóny.

13. Jaké se používají studijní materiály?
Ve studijní zóně jsou k dispozici speciální interaktivní on-line studijní materiály. Tyto materiály vytvořili naši vyučující speciálně pro studenty kombinovaného studia s cílem maximálně jim usnadnit studium. Okrajově se pak používají i klasické učebnice.

14. Jak bude probíhat on-line studium pomocí e-learningových kurzů?
Škola vám přidělí uživatelské jméno a heslo do studijní zóny. Ve studijní zóně pak můžete nejen studovat připravené materiály, ale i odevzdávat úkoly, práce, průběžné se testovat a vyplňovat závěrečné on-line testy, které vám umožní ověřit si, jak probírané učivo zvládáte, a zjistit, zda jste již připraveni na závěrečnou zkoušku. V průběhu samostudia se také můžete kdykoli obrátit se svými dotazy na vyučujícího.

15. Je reálné zvládnout úspěšně všechny zkoušky na konci každého pololetí?
Ano. Uvědomujeme náročnost studia na dálku, a proto studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů plánujeme postupně, aby se vám nenakupily v jednom termínu. Případně je možné dohodnout s vyučujícími individuální termín.

16. Existuje nějaký zaručený recept, jak školu úspěšně absolvovat?
Žádný zázračný recept neexistuje, ale ti, kteří poctivě chodí do školy, pravidelně se připravují a své případné nejasnosti a problémy ihned řeší s profesory (osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím studijní zóny), mají téměř jisté, že své studium úspěšně dokončí.

17. Dá se dálkově zvládnout cizí jazyk?
Chápeme, že pro řadu studentů dálkového studia je cizí jazyk tou nejnáročnější částí. Proto se snažíme pro vás v tomto směru udělat maximum.
Pro zájemce pořádáme jazykové semináře, kde mohou nad rámec výuky procvičit učivo probírané v hodinách a pořádáme doplňkové jazykové kurzy účelově zaměřené na přípravu ke státní maturitě. Naši studenti maturitních oborů mohou navíc využít bonus – licenci internetové výuky anglického jazyka ENGLISH UNIVERSITY ONLINE.

18. Jak dlouho trvá dálkové studium?
V závislosti na předchozím dosaženém vzdělání 2 – 4 roky. Záleží na zvoleném oboru studia.

19. Je dobré jazykovou výuku pořádanou školou ještě nějak doplnit, např. studiem na jazykové škole?
Záleží na vás. Pokud se necítíte jistí, pak každá další výuka jazyka může rozhodně pomoci.

20. Co je to studijní zóna školy a k čemu ji můžu při studiu využít?
Studijní zóna je místo, kde můžete komunikovat s vyučujícími a spolužáky, najdete zde studijní materiály, cvičné i kontrolní testy, zadání úkolů a kalendář, ze kterého získáte informace o termínech úkolů, které v rámci svého studia máte splnit.

21. Jak se do studijní zóny dostanu?
Na našich stránkách www.ssgh.cz v sekci Systémy školy po volbě okna Studijní zóna zadáte své přihlašovací údaje. Můžete si tedy z libovolného místa zobrazit všechny dostupné informace pro své studium.

22. Najdu ve studijní zóně třeba i nějaké testy, ve kterých bych si ověřil, co už umím?
V jednotlivých kurzech (předmětech) jsou připraveny kontrolní testy. Některé testy jsou povinné a budete o nich informováni i svými učiteli.

23. Co když nebudu něčemu rozumět a budu potřebovat poradit?
Pro tyto účely je vám k dispozici Centrum studijní podpory. Také  máte kontakty na jednotlivé vyučující nebo spolužáky, obrátit se na ně můžete prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu nebo diskusních fór.

24. Nebude mi chybět kontakt se spolužáky, když budu studovat ve studijní zóně?
Ve studijní zóně máte možnost spolužáky kontaktovat jak e-mailem, tak přes diskusní fórum, chat, a potkáte se s nimi na půdě naší školy na hodinách prezenční části studia.

25. Kde přesně najdu termíny odevzdávání prací a zkoušek?
Termíny odevzdávání jednotlivých úkolů, zkouškových testů a dalších prací jsou vždy uvedeny v úvodní informaci jednotlivých kurzů. Obvykle jsou ještě dále uváděny u jednotlivých úkolů nebo testů v průběhu kurzu a také jsou zaznamenány v kalendáři.

26. Nejsem moc zvyklý používat počítač. Nebudu mít se studijní zónou problém?
Ovládání „studijní zóny“ je poměrně snadné, navíc je pro vás připraveno úvodní školení. V průběhu celého studia se také můžete obrátit se svými dotazy a problémy na Centrum studijní podpory, případně i na vyučující. Nebo můžete přijít do školy na konzultační hodiny, kde vám rádi pomůžeme vyřešit jakýkoli problém s používáním počítače ke studiu.

 


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru