Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
Zavřeno


FAQ - Kombinované studium - Kuchař - číšník

1. Je možné u vás studovat při zaměstnání?
Nejen, že je to možné, ale zpravidla to tak všichni naši studenti dálkového studia mají. Toto studium si může u nás zvolit každý, kdo absolvoval základní školu, zvládá uživatelskou obsluhu počítače a práci s internetem.

2. Kde získám přihlášku ke studiu?
Pokud máte zájem o studium, napište nám. Přihláška ke studiu je součástí námi zasílaných informací ke studiu. Případně Vám bude zaslána automaticky, pokud si vyberete obor prostřednictvím průvodce výběrem studia.

3. Mohu vám vyplněnou přihlášku zaslat e-mailem nebo faxem?
Ne, bohužel to nelze. Lze ji doručit pouze osobně nebo poštou, protože přihláška musí být vlastnoručně podepsána.

4. Musí být přihláška potvrzená lékařem?
Ano, ze zákona je v tomto oboru potvrzení od lékaře vyžadováno.

5. Slyšel jsem, že k přijetí je třeba odevzdat i „Zápisový lístek“. Je to pravda? Platí to i pro kombinované studium?
Ne, pro tuto formu studia není potřeba odevzdávat zápisový lístek.

6. Mohu u vás studovat, když mi je 53 let?
Samozřejmě, věk nerozhoduje.

7. Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Jedinou podmínkou je ukončené základní vzdělání.

8. Jak dlouho trvá studium tohoto oboru?
3 roky. V případě, že již máte vyšší vzdělání než základní, pak lze studium zkrátit. To je ovšem vždy třeba individuálně posoudit, na základě Vámi dodaných vysvědčení.

9. Kde se dozvím známky, rozvrh nebo kontakt na profesory?
Studenti naší školy mají tyto informace k dispozici online ve své „osobní zóně“. Což je on-line systém školy.

10. Mohu nějak komunikovat se svými vyučujícími i mimo vyučování?
Ano, samozřejmě. Naši vyučující pro vás mají vyhrazeny konzultační hodiny zpravidla první liché úterý v měsíci od 15:45 do 17:45 h. Kdykoliv máte také možnost poslat jim své dotazy e-mailem, ve své osobní zóně pak naleznete mobilní telefonní čísla na všechny své učitele.

11. Poskytne mi škola nějaké studijní materiály?
Škola vám přidělí uživatelské jméno a heslo do studijní zóny. Ve studijní zóně pak najdete skripta potřebná pro studium tohoto oboru.

12. Je reálné zvládnout úspěšně všechny zkoušky na konci každého pololetí?
Ano. Uvědomujeme náročnost studia na dálku, a proto studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů plánujeme postupně, aby se vám nenakupily v jednom termínu. Případně je možné dohodnout s vyučujícími individuální termín.

13. Existuje nějaký zaručený recept, jak školu úspěšně absolvovat?
Žádný zázračný recept neexistuje, ale ti, kteří poctivě chodí do školy, pravidelně se připravují a své případné nejasnosti a problémy ihned řeší s profesory (osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím studijní zóny), mají téměř jisté, že své studium úspěšně dokončí.

14. Dá se dálkově zvládnout cizí jazyk?
Chápeme, že pro řadu studentů dálkového studia je cizí jazyk tou nejnáročnější částí. Proto se snažíme pro vás v tomto směru udělat maximum.
Pro zájemce pořádáme jazykové semináře, kde mohou nad rámec výuky procvičit učivo probírané v hodinách a pořádáme doplňkové jazykové kurzy účelově zaměřené na přípravu ke státní maturitě. Naši studenti mohou navíc využít bonus – licenci internetové výuky anglického jazyka ENGLISH UNIVERSITY ONLINE.

15. Jak dlouho trvá dálkové studium?
V závislosti na předchozím dosaženém vzdělání 2 – 3 roky.

16. Je dobré jazykovou výuku pořádanou školou ještě nějak doplnit, např. studiem na jazykové škole?
Záleží na vás. Pokud se necítíte jistí, pak každá další výuka jazyka může rozhodně pomoci.

17. Co je to studijní zóna školy a k čemu ji můžu při studiu využít?
Studijní zóna je místo, kde můžete komunikovat s vyučujícími a najdete zde studijní materiály.

18. Jak se do studijní zóny dostanu?
Na našich stránkách www.ssgh.cz v sekci Systémy školy po volbě okna Studijní zóna zadáte své přihlašovací údaje. Můžete si tedy z libovolného místa zobrazit všechny dostupné informace pro své studium.

19. Co když nebudu něčemu rozumět a budu potřebovat poradit?
Pro tyto účely je vám k dispozici Centrum studijní podpory. Také  máte kontakty na jednotlivé vyučující nebo spolužáky, obrátit se na ně můžete prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu nebo diskusních fór.

20. Nebude mi chybět kontakt se spolužáky, když budu studovat ve studijní zóně?
Ve studijní zóně máte možnost spolužáky kontaktovat jak e-mailem, tak přes diskusní fórum, chat, a potkáte se s nimi na půdě naší školy na hodinách prezenční části studia.

21. Kde přesně najdu termíny odevzdávání prací a zkoušek?
Termíny odevzdávání jednotlivých úkolů, zkouškových testů a dalších prací jsou vždy uvedeny v úvodní informaci jednotlivých kurzů. Obvykle jsou ještě dále uváděny u jednotlivých úkolů nebo testů v průběhu kurzu a také jsou zaznamenány v kalendáři.

22. Nejsem moc zvyklý používat počítač. Nebudu mít se studijní zónou problém?
Ovládání „studijní zóny“ je poměrně snadné, navíc je pro vás připraveno úvodní školení. V průběhu celého studia se také můžete obrátit se svými dotazy a problémy na Centrum studijní podpory, případně i na vyučující. Nebo můžete přijít do školy na konzultační hodiny, kde vám rádi pomůžeme vyřešit jakýkoli problém s používáním počítače ke studiu.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru