Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Přednáška o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Napsal: ssgh

Dne 30. 11. 2018 jsme se se třídou G 3.B zúčastnili přednášky pana Ing. Petra Cuhry, ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze. Přednáška se týkala dvou témat, a to náplně práce inspektorů SZPI a označování potravin.

V úvodu první části nás pan inženýr obeznámil se základními fakty náplně práce inspektorů a následně vyprávěl o jejich neuvěřitelných příbězích z terénu, např. popisoval situace, kdy kontrolované osoby odmítly inspektory vpustit do provozovny; psychický nátlak, kterým si musí inspektoři každý den projít a spoustu dalších kuriozit. Za nejzajímavější část přednášky žáci shledali promítané fotografie vybraných výrobních středisek, které měly až dech zarážející obsah. Mizerné podmínky skladování potravin, sklady zamořené škůdci živými i uhynulými, plíseň, domácí zvěř přímo v provozovnách, kam měla volný přístup, nedopalky od cigaret ve skladových prostorách, alkoholické nápoje neoznačené povinnou kolkovou nálepkou a mnoho dalších. Na základě všech zmíněných nedostatků popsal pan inženýr i postup při zakazování další výrobní činnosti.

Druhá část přednášky byla zaměřena na problematiku označování potravin a výrobků dle nařízení EU. Byli jsme nejen obeznámeni se zásadami, které při označování musí každý výrobce dodržet, ale měli jsme opět příležitost nahlédnout do složky neuvěřitelných fotografií výrobků, které ani zdaleka tyto zmíněné požadavky nesplňovaly.

Završení zdařilé akce tvořilo kladení dotazů přímo na pana inženýra ze stran žáků, díky kterým se rozvinuly i vážné diskuze. Celá akce byla velmi přínosná jak pro žáky, tak pro učitele odborných předmětů.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru