Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


V čem je podle mého naše škola výjimečná?

Máme mladý pedagogický sbor,

který uplatňuje k žákům individuální přístup a aktivně zapojuje žáky do výuky. Učitelé jsou věkově a názorově blízko studentům, a proto si navzájem dokážou porozumět. Pokud studenti dodržují „pravidla hry”, snažíme se jim být spíše partnery.

Spolupracujeme s nejlepšími a nejprestižnějšími hotely a restauracemi.

Věříme, že klíčem k budoucímu úspěchu našich absolventů je kvalitní odborná příprava, a k té neodmyslitelně patří i praxe na špičkových pracovištích. Navíc absolventi si často najdou zaměstnání právě tam, kde vykonávali praxi. Při výběru těchto pracovišť klademe důraz na mezinárodní prostředí hotelů, restaurací a provozů.

Naše výuka jazyků je na špičkové úrovni.

Chceme, aby naši studenti ovládali 2 cizí jazyky, to jim totiž po absolvování školy otevře dveře do světa. Proto najdete v oborech Hotelnictví a Cestovní ruch o 75 % více hodin jazyků, než ukládá ministerstvo školství. Vyučování probíhá ve skupinkách po 8-10 žácích, zařazování do nich probíhá podle vstupních jazykových testů, a tak je úroveň všech členů ve skupině podobná. To přináší rychlý studijní pokrok a umožňuje zapojení žáků do výuky.

Naši absolventi mají skvělé uplatnění na trhu práce.

Uplatnění našich absolventů na trhu práce bylo dle údajů Úřadu práce hl. m. Prahy v minulém školním roce 99 %.

Ve škole je bezpečno.

Věnujeme mimořádnou pozornost prevenci drog a šikany. Striktně kontrolujeme vstup cizích osob do budovy školy.

Jsme držiteli několika certifikátů dokládajících vynikající úroveň teoretického i praktického vyučování

(Zlatý certifikát kvality, Certifikát kvality podle normy ISO 9001:2015 pro vzdělávání na střední škole a další)

Hlavní pro mě je, aby se u nás studenti cítili dobře, prožili tu mnoho krásných chvil, které ke studiu patří, a především, aby si odnesli mnoho informací a poznatků, které pak zužitkují v pracovním i soukromém životě.


Facebook YouTube LinkedIn TikTok Instagram
x
Zpět nahoru