Navigace

Dnes jsme tu pro vás:
7:30 - 17:00


Nutriční asistent

 • Obor bez maturity z matematiky
 • Netrapte se přijímacími zkouškami
 • Úspěšné studium nebo vrácení peněz
 • Jsme tu pro vás od 7:30 do 19 hodin
 • Naučíme vás se učit
 • Bonusové vstupní kurzy pro včas přihlášené

Maturita bez matematiky?! My říkáme ano.
Získejte ji v nejkratším možném studijním programu. Pro zájemce se základním vzděláním za 4 roky.
Kromě toho, že můžete chodit na vyučování do školy, můžete využít příležitosti studia odkudkoliv, prostřednictvím internetu. Všechny potřebné materiály ke studiu máte dostupné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně on-line ve své studijní zóně. Obory zabývající se stravováním a stravovacími návyky jsou nyní na vzestupu. O nutriční poradenství je zájem jak ze strany zdravotnických zařízení, tak z fitness center, i z řad jednotlivců. Šíře uplatnění je nadstandardní.

 • Kód oboru
  53-41-M/02
 • Obor (rámcový vzděl. program)
  Nutriční asistent
 • Forma vzdělávání
  Kombinovaná
 • Školní vzdělávací program
  Výživový poradce
 • Délka studia
  4 roky
 • Zakončení
  Maturita

Podmínky přijetí a průběh výuky

Studium je určené pro absolventy základních škol.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Podmínkou přijetí je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu a dalších materiálů, jako je úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání (veškeré dokumenty obdržíte e-mailem po vyplnění Průvodce výběru studia, případně se můžete obrátit na studijní referentky).

Prezenční část studia je zaměřená na předměty státní maturity a můžete si vybrat jednu z těchto variant docházky do školy:

každou středu od 14:00 do 19:00 hodin nebo do 19:55, dle aktuálního rozvrhu

nebo 

2 – 3x měsíčně v pátek od 12:30 do 19:30 hodin, jeden až dva pátky v měsíci jsou vždy volné (tj. konzultace se nekonají).

Více jak 80% docházku odměňujeme zárukou úspěšnosti studia.

Nepřítomnost na vyučování lze omluvit.

Výuka ostatních předmětů a částečně i výuka maturitních předmětů probíhá formou samostudia prostřednictvím e-learningu ve studijní zóně Moodle.

Studium

Zhruba 40 % učiva z celkového ročního objemu si lze osvojit při prezenční výuce – hodinách ve škole. Ostatní látku můžete zvládnout prostřednictvím internetu z pohodlí domova. Všechny materiály ke studiu, a to i z hodin, které jste zameškali, máte dostupné ve své studijní zóně.

Při prezenční výuce klademe důraz na kvalitní přípravu ke státní části maturity, tzn. pozornost je věnována zejména studiu českého a cizího jazyka. Výuka nematuritních předmětů probíhá převážně formou samostudia prostřednictvím e-learningu. Pro zájemce, kteří nechtějí studovat formou e-learningu, jsou připraveny bezplatné odborné kurzy, v nichž mohou načerpat potřebné vědomosti ve škole pod vedením učitele.

Komunikace s vyučujícími je umožněna prostřednictvím studijní zóny a ve vymezených konzultačních hodinách.
Studium a jednotlivé zkoušky z nematuritních předmětů absolvujete postupně v průběhu roku, takže se vše nehromadí na konci každého pololetí.

K žákům u nás razíme osobní přístup.

Výuka cizích jazyků:

V tomto oboru se vyučuje pouze jeden cizí jazyk. Zpravidla z něj se pak skládá maturitní zkouška. Garantovaným jazykem je angličtina. Při zájmu alespoň 17 studentů bude otevřena i třída s ruštinou jako maturitním jazykem.

Vyučování probíhá v moderně zařízených učebnách s nadstandardním technickým vybavením.

Virtuální prohlídka

Často kladené dotazy

Máte otázky? Ty nejčastější, samozřejmě včetně odpovědí, najdete zde.

Číst FAQ

Případně nás kontaktujte, rádi vám poradíme.

+420 241 001 711     info@ssgh.cz

Školné

Lze ho hradit jednorázově nebo prostřednictvím studentské půjčky.


Školné činí

15 000 Kč / rok

Tápete a potřebujete poradit?

Využijte našeho průvodce výběrem studia.

Spustit průvodce výběrem studia

x
Zpět nahoru